Prekių katalogas:

Prekių katalogo medis
 
      Kabeliai, laidai          
      Kabelių movos        

 

      Kabelių apdirbimo reikmenys          
      Kabelių instaliacinės medžiagos          
      Automatika, valdymas          
      Skydai, spintos, dėžutės          
      Variklių apsauga, dažnio keitikliai          
      Apskaitos prietaisai          
      Gnybtai, rinklės          
      Šviestuvai          
      Lempos          
      LED apšvietimas          
      Stulpai, bokštinės atramos, stulpeliai          
      Apšvietimo reguliavimas          
      Maitinimo šaltiniai          
      UPS, baterijos          
      Generatoriai          
      Transformatoriai          
      Elektrinis šildymas          
      Ventiliacija          
      Įranga sprogiai aplinkai          
      Jungikliai, rozetės      

      Pramoniniai jungikliai, rozetės      
      Pramoniniai jutikliai      
      Įrankiai      
      Matavimo prietaisai      
      Tvirtinimo reikmenys      
      Sandarinimo reikmenys      
      Izoliacijos      
      Markiravimo sistemos      
      Žaibosauga, įžeminimas      
      IT produktai      
      Alternatyvioji energija      
      Kiti produktai      
               

               
 

Pasiteirauti >

 

Stabilux - apšvietimo reguliavimo ir energijos taupymo įrenginiai

 

 

 

 

 

 

 

Energijos taupymas su STABILUX

 

 

 

 

 

 

 

   

  Energijos sąnaudos apšvietimui, visuomeninėse ar privačiose vietose, sudaro didelę procentinę bendrų energijos sąnaudų dalį. Energijos taupymas ir pernelyg dideli apšvietimo srautai yra dvi temos, kurios šiuo metu nuolat svarstomos, siekiant kartu pateikti specialias nuorodas techninio aptarnavimo išlaidų, energijos sąnaudų sumažinimui bei pageidaujamo šviesos taršos apribojimui.

 

   Šviesos srauto reguliatorius STABILUX yra techninis kompanijos IREM sprendimas tenkinantis vartotojų elektros energijos taupymo poreikius.

   
         
         
    Idėja ir veikimo principas - stabilizuoja ir mažina įtampą    
         
   

  Siekiant užtikrinti tinkamą apšvietimo darbo režimą ir palaikyti darbinius parametrus tarnavimo laikotarpio metu, apšvietimo šaltinių maitinimo įtampa turi neviršyti nominalios įtampos daugiau kaip 5%. Dažnai stebimos daug didesnės maitinimo įtampos šuolių reikšmės, ypatingai tuo metu, kai apšvietimo įmonė eksploatuojama pilna apimtimi. Šie įtampos svyravimai dažniausiai susiję su nakties metu sumažėjančiomis stambių vartotojų elektros energijos sąnaudomis.

   Įtampos svyravimai  ir  nominalios  įtampos viršijimai yra ypatingai kritiški faktoriai apšvietimo lempoms, kurių senėjimo procesas dėl šių faktorių poveikio padidėja; tuo pačiu sutrumpėja tarnavimo laikas ir šviesos srauto stiprumas. Siekiant  užtikrinti   tiek   gamintojų  nurodytą  lempų tarnavimo trukmę, tiek ir pageidaujamus šviesos srauto parametrus, būtina naudoti įtampos stabilizavimą.

   Kitas palankus įtampos stabilizavimo poveikis yra tai, kad „nupjaunant“ nominalų lygį viršijančią įtampos dalį papildomai taupomos elektros energijos sąnaudos. Sutaupomą elektros energijos kiekį galima įvertinti 5 – 7%. Tačiau įtampos stabilizavimui reikia naudoti patikimas technologijas, leidžiančias pasiekti greitą elektros tinklo įtampos svyravimų kompensavimą.

 

   Šviesos srauto stabilizavimo įrenginiuose STABILUX įtampos stabilizatoriuose naudojama „nepertraukiamos galios“ technologija, pritaikoma jautrių elektros tinklo įtampos svyravimams įrenginių maitinimui.

   Įtampos stabilizavimas turi reikšmingą įtaką lempų tarnavimo laiko prailginimui; tuo pačiu sumažinamos techninio aptarnavimo darbų išlaidos, susijusios su lempų pakeitimu ir utilizavimu.

   Šviesos srauto reguliatoriai STABILUX patenkina du pagrindinius apšvietimo reikalavimus: užtikrinamas saugumas ir sumažinamos eksploatavimo išlaidos. Prietaisas įsijungia automatiškai atlikdamas lempų uždegimo ciklą, priklausomai nuo  maitinamo šviesos šaltinio tipo, naudotojo užprogramuotu laiku. Po to reguliatorius laipsniškai pasiekia iš anksto nustatytą nominalios įtampos reikšmę. Jeigu dėl kokių nors priežasčių maksimalus apšvietimo intensyvumas tampa nereikalingas, tai reguliatorius sumažina lempų maitinimo įtampą, tokiu būdu leisdamas pasiekti žymią elektros energijos sąnaudų ekonomiją.

   Perėjimas iš vieno darbinio režimo į kitą atliekamas taip lėtai, kad šviesos intensyvumo keitimasis vartotojams nepastebimas. Nepriklausomai nuo darbo sąlygų, išėjimo įtampa palaikoma ± 1% iš anksto nustatytos įtampos reikšmės atžvilgiu, net ir tuo atveju, kai pasireiškia žymūs įėjimo įtampos svyravimai. Jeigu sutrinka elektros energijos tiekimas, tai, pradėjus tiekti įtampą į elektros tinklą, STABILUX atlieka naują lempų uždegimo ciklą, ir tik po to sumažina maitinimo įtampą iki iš anksto nustatytos reikšmės. Ši funkcija yra esminė saugaus pakartotinio lempų įjungimo prielaida. 

   

   
         
         
    STABILUX patikimumas    
         
   

  Tarp visų siūlomų sistemų (pavyzdžiui su fazės atjungimu, tiesioginio reguliavimo ir nuoseklaus perjungimo linijoje), tik STABILUX naudoja padidinančius įtampą maitinimo transformatorius. Tokia sistema ne tik aukštai vertinama, tačiau ir daugiausiai išbandyta. Nuo 1965 metų IREM instaliavo daugiau kaip 550,000 įtampos stabilizatorių.

   Veikimo principas pagrįstas autotransformatoriaus su pavara, keičiančio įtampą aukštinančio įtampą transformatoriaus pirminėje apvijoje. Servopavaros variklis suka keičiamo autotransformatoriaus judančius kontaktus (šepetėlius) kintamu santykiu, padidindamas arba sumažindamas padidinančio įtampą transformatoriaus pirminėje apvijoje tokiu būdu, kad išėjimo įtampa būtų palaikoma nustatytose ribose. Išėjimo   įtampos   reguliavimas   yra  „tikras   reguliavimas pagal vidutinę kvadratinę reikšmę“ (RMS), tokiu būdu, reguliatoriaus darbo režimo netrikdo harmoniniai trukdžiai, galintys pasireikšti maitinimo įtampoje.

   Šio tipo įtampos reguliatorius turi privalumą: nuosekliai maitinimo linijai nėra jokių judančių kontaktų arba šepetėlių – tarp lempų ir maitinimo įtampos linijos įterpiamos tik kelios didelio skerspjūvio transformatoriaus vijos. Tokiu būdu, sugedus reguliatoriui ir/arba valdymo blokui, lempos vis tiek bus įjungtoje būklėje. Didelis šios sistemos privalumas yra tai, kad ji nesukelia didelių impedanso charakteristikų pokyčių – nereikia pakeisti jau naudojamų linijos apsaugos įtaisų. 

   
         
    Tipinės STABILUX sistemos savybės    
         
   

Aukštas naudingo veikimo koeficientas

Praeinančio struktūrinio maitinimo technologija leidžia pasiekti tokius mažus tipinius nuostolius, kad bendras naudingo veikimo koeficientas viršija 98%.

 

Ekstensyvus elektros tinklo įtampos svyravimų kompensavimas

Stabilizavimas leidžia kompensuoti elektros tinklo įtampos svyravimus, palaikant išėjimo įtampą ±1% tikslumu.

 

Labai greitas elektros tinklo įtampos svyravimų kompensavimas

Elektros tinklo įtampos svyravimai kompensuojami 40 ms/V greičiu.

 

Nėra harmoninių įtampos iškraipymų

Reguliatoriaus sukeliami harmoniniai iškraipymai, skirtingai nei pilnai elektroninių sistemų iškraipymai, yra nežymūs; iškraipymai neviršija 0.2% visose apkrovimo sąlygose.

 

Sinusoidinė elektros tinklo srovė

Transformatoriaus magnetinis galingumas, palyginus su apkrova, yra nežymus, dėl to tiekiamos srovės įtampa yra sinusoidės formos pagal standartą IEC 555-2.

 

Reguliatorius nejautrus apkrovos svyravimams

Reguliatoriaus tinkamam darbo režimui neturi įtakos apkrovos svyravimai (nuo 0 iki 100%); reguliatoriaus darbinės charakteristikos nesikeičia, kintant apkrovai nurodytose ribose.

 

Reguliatorius nejautrus apkrovos galios koeficientui

Jeigu srovė neviršija nominalios reikšmės, tai reguliatorius veikia   tinkamai,  nepriklausomai  nuo   maitinimo  linijos galios koeficiento.

 

Reguliatorius tinka bet kokio tipo lempoms

STABILUX   gali   maitinti   bet    kokio    tipo    lempas, naudojamas visuomeninių ir privačių vietų apšvietimui.

 

Reguliatorius neturi įtakos maitinimo linijos impedansui

Tipinis reguliatoriaus impedansas yra nežymus. Dėl to STABILUX neturi įtakos jau eksploatuojamų sistemų apsaugos įtaisų efektyvumui. 

         
    Ekonomija    
         
   

Sąnaudų ekonomija, pasiekiama įtampos reguliavimo ir stabilizavimo įrenginiais, priklauso nuo lempų tipo, elektros instaliacijos charakteristikų ir veikiančiosios įtampos grandinėje. Lentelėje žemiau parodoma, kad sąnaudas galima sutaupyti maitinant lempas, esant geroms sąlygoms, ne nominalia, o sumažinta maitinimo įtampa. Lentelėje žemiau parodyta, kad naudojant skirtingų tipų lempas pasiekiama skirtinga sąnaudų ekonomija. Kai kurių tipų lempoms tikrai galima naudoti žemesnę įtampą.

   
         
   

Lempos tipas

Minimali leistina įtampa

Indikaciniai šviesos

srauto sumažėjimo

duomenys, kai naudojama

minimali įtampa

Energijos sąnaudų

ekonomija

be DAS

su DAS

Aukšto slėgimo natrio

183 V

 

60%

45 ¸ 50%

Žemo slėgimo natrio

190 V

 

10%

35%

Gyvsidabrio garų

200 V

183 V

40%      60%

26 ¸ 30% / 32¸40%

Metalo halogeno

183 V

 

60%

40%

Fluorescencinės su

standartine valdymo įranga

190 V

 

35%

35 ¸ 45%

Kompaktinės fluorescencinės

190 V

 

25%

30 ¸ 35%

Mišrių tipų lempos

190 V

 

60%

30%

   
         

 

 

  Iš tikro, vėlyvu nakties metu, kai dėl mažesnio elektros energijos vartojimo elektros tinklo įtampa dažnai būna 5 ¸ 10% aukštesnė už nominalią įtampą, pasiekiama dar didesnė sąnaudų ekonomija, siekianti ne mažiau kaip 8 ¸ 10%. Akivaizdu tai, kad apšvietimo lempų maitinimui žemesne įtampa būtina tinkamai įrengta instaliacija, pavyzdžiui, kai įtampos kritimai linijoje palaikomi 5% ribose. Antra vertus, siekiant išvengti paskutinių linijoje lempų išjungimo, reguliatorių reikia užprogramuoti aukštesnės, nei maksimalią sąnaudų ekonomiją užtikrinanti įtampa, įtampos tiekimui. Ypatingai gyvsidabrio garų tipo lempas negalima maitinti žemesne už tam tikrą ribą įtampa. Maksimalios sąnaudų ekonomijos pasiekimui reikia naudoti apsaugojančius nuo išjungimo įtaisus, taip vadinamus DAS. Šie DAS yra II klasės komponentai, kuriuos galima instaliuoti apšvietimo sistemoje tuo atveju, kai gyvsidabrio lempas reikia maitinti žemesne kaip 200 V įtampa.

   Šviesos srauto reguliatoriaus STABILUX panaudojimas su lempomis, turinčiomis elektroninius reaktyvinius kontūrus, nesuteikia privalumų. Iš tikrųjų, elektroniniai valdymo įtaisai stabilizuoja įtampą ir tuo atveju, kai galingumas sumažėjęs. Nors šviesos srauto reguliatoriaus STABILUX panaudojimas šiems įtaisams nepadaro jokios žalos, sąnaudų ekonomija bus minimali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asortimentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Šviesos srauto reguliatoriai STABILUX pateikiami plačiausiu asortimentu rinkoje. Gaminamos trys reguliatorių serijos, patenkinančios kiekvienos atskiros įmonės poreikius bei užtikrinančios investicijų atsipirkimą bei įvairių vartotojų poreikių patenkinimą.

   Standartiniai reguliatorių modeliai skirti darbui vienos arba trijų fazių elektros tinkluose 230/400V. Daugelis modelių pagal užsakymą taip pat tiekiami 220 / 380 ir 240 / 415 V elektros įtampos tinklams.

   EMR serija skirta mažo galingumo apšvietimo įmonėms. Tiekiami trys vienos fazės modeliai, skirti galingumui nuo 3.5 iki 10 kVA.

   EPT serija skirta mažo galingumo apšvietimo įmonėms. Tiekiami keturi trijų fazių modeliai, skirti galingumui nuo 3 iki 10 kVA.

   PMR serija specialiai pritaikyta visuomeninio apšvietimo įmonėms. Tiekiami 24 trijų fazių modeliai, skirti galingumui nuo 9 iki 75 kVA.

   PMT serija skirta tokiems panaudojimo atvejams, kai esminę reikšmę turi „saugumas ir sąnaudų ekonomija“. Čia natūralus apšvietimas integruojamas į dirbtinį apšvietimą. Geri panaudojimo pavyzdžiai yra tuneliai, požeminės perėjos, vidinis gamyklų ir biurų apšvietimas. Siekiant užtikrinti geresnius rezultatus, tiekiami panaudojimui kartu su reguliatoriais skirti šviesumo davikliai SRL 10. Šių reguliatorių galingumas nuo 12 iki 220 kVA

   EMR, PMR, PMT variantuose naudojami loginiai valdymo įtaisai, kuriuose naudojama naujausia mikroprocesorinė technologija, tuo pačiu metu perduodanti valdymo komandas ir atliekanti prijungtų apšvietimo įmonių valdymą.

   STABILUX galima integruoti į nuotolinės kontrolės ir nuotolinio valdymo sistemas, siekiant užtikrinti maksimalius eksploatacinius privalumus. Pakeičiant programinę reguliatoriaus įrangą, galima gauti reikiamus darbinius parametrus, kai aparatūrinė įranga išlieka tokia pati. Visuose įrenginiuose naudojama modulinė konstrukcija, supaprastinanti techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus.

 

 

         
   

STABILUX specifikacija projektuotojams

   

 

 

 

 

 

 
 

..atgal į prekių katalogą